Romantisch wereldbeeld

BRON: zoromantisch.nl:

Het ideaal van authenticiteit, ‘jezelf zijn’, is voor veel mensen een vervanging voor religie. We beschouwen onszelf graag als uniek en origineel – maar lijken meer op elkaar dan we denken. De romantiek kennen is jezelf kennen.

 ‘ Als u nu iemand uit de zestiende eeuw zou ontmoeten, dan zou dat waarschijnlijk uitlopen op een ongemakkelijke situatie. U zou hem maar moralistisch, conservatief en hypocriet vinden. Op zijn beurt zou hij zich ergeren aan uw gebabbel over gevoelens. (cursivering door mij – RV) Voor hem bent u sentimenteel, egocentrisch en bot. Een vriendschap tussen u beiden is vrijwel onmogelijk — daarvoor bent u te romantisch, u denkt en voelt op een totaal andere manier. Er gaat geen uur voorbij waarin u niet een gedachte heeft die door de romantiek is beïnvloed. De romantiek kennen is jezelf kennen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *